helen sähkö kokemuksia

Helen sähkö kokemuksia: Paras sähkösopimus?

Helen sähkösopimus on loistava valinta monelle suomalaiselle, olen itse ollut Helenin asiakkaana jo vuosia.

Tässä kirjoituksessa omia Helen sähkö kokemuksia. Toivottavasti näiden kokemusten avulla osaat päättää onko Helen sähkösopimus paras valinta sinulle, vai kannattaako kokemuksia hakea muista sähkösopimuksista.

Mikä on Helen sähkö?

Helen on suomalainen yli satavuotias energiayhtiö, jonka nimi tulee sanoista Helsingin Energia. Sillä nimellä Helen tunnettiinkin pitkään, ennen kuin Helen uudisti brändinsä muutamia vuosia sitten. Heleniä voi syystä kutsua energiayhtiöksi pelkän sähköyhtiön sijaan, sillä se tarjoaa asiakkailleen sähköä, lämpöä, jäähdytystä sekä ratkaisuja uusiutuvaan ja alueelliseen energiaan. Lisäksi, edellä mainittujen ohella Helen tekee töitä älykkäiden kiinteistöjen kehityksen ja sähköisen liikenteen parissa.

Helen tarjoaa sähköenergiaa Suomen joka kolkkaan, mutta helsinkiläiset voivat kutsua Heleniä paikalliseksi toimijakseen. Helsinkiläisiin koteihin Helen myös siirtää johdoissa liikkuvan sähköenergian, sillä Helen on siellä paikallinen sähkön siirtoyhtiö. Helenin vahvasta asemasta Helsingissä kertoo myös se, että sen tarjoamalla kaukolämmöllä lämmitetään noin 90% Helsingin kiinteistöistä. Helenillä on Helsingin lisäksi vahva asema myös muualla Suomessa ja se palvelee energia-asioissa yli puolta miljoonaa suomalaista.

Helen panostaa asiakastyytyväisyyteen

Helen haluaa olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö. Helen panostaa toiminnassaan asiakaslähtöisyyteen ja Helenille asiakkaiden tyytyväisyys on avainasemassa.

Vuonna 2019 Helenin kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa tehtiin puolueeton tutkimus heidän asiakastyytyväisyydestään. Kyseisessä tutkimuksessa selvisi, että Helenin asiakkaat ovat tyytyväisempiä kuin toimialan asiakkaat keskimäärin. Tämä on Heleniltä hieno saavutus, joten voidaan todeta, että panostaminen asiakaslähtöisyyteen on tuottanut tulosta ja hyviä Helen sähkö kokemuksia ei ole vaikea löytää.

Tehdyn tutkimuksen mukaan Helenin asiakkaat olivat eniten tyytyväisiä Helenin palveluiden toimivuuteen, Helenin palveluiden ostamisen helppouteen sekä Helenin kanssa asioinnin vaivattomuuteen.

Tutkimuksen lisäksi Helenin asiakkaat ovat jakaneet kokemuksia myös netin keskustelupalstoilla. Kuten mainittua, asiakkaita Helenillä on paljon ja jokaisella asiakkaalla on oma asiakaskokemuksensa, joten on tärkeä muistaa ettei yksittäinen – hyvä tai huono – palaute puhu kaikkien asiakkaiden suulla.

Positiivista kokemuksia Helen on saanut kilpailukykyisistä sähkösopimuksistaan ja -tarjouksistaan, edullisesta sähkön hinnoittelusta sekä markkinahintoja seuraavasta sähköstä. Lisäksi kiitosta on saanut Helenin kattava uusiutuvilla tuotantotavoilla tuotetun sähkön valikoima. Uusiutuvien energianlähteiden käyttö Helenissä varmasti myös jatkaa kasvuaan, sillä Helen on asettanut tavoitteekseen olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Huonoja Helen sähkösopimus kokemuksia on kuitenkin tullut hieman sähkön hintojen nousuta sekä laskutuksen epäselvyydestä.

Helenin sähkösopimukset

Helen sähkösopimus kokemuksia

Lukemalla useita Helen sähkösopimus kokemuksia, selviää että asiakas ostaa itselleen mitä todennäköisemmin uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua energiaa. Helenin tarjonnasta löytyy sopiva sähkösopimus aina pienestä opiskelija-asunnosta sähkölämmitteiseen omakotitaloon.

Helenin sähkösopimuksien tarjonnasta löytyy siis jokaiselle jotakin. Saatavilla on niin kiinteähintainen, uusiutuvaa energiaa hyödyntävä määräaikainen sähkösopimus, toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, uusiutuvaa tuulisähköä tarjoava sähkösopimus, erilaisia uusiutuvia energiamuotoja yhdistelevä sähkösopimus, aika- ja kausisähköä tarjoava sähkösopimus, pörssisähköä tarjoava sähkösopimus,markkinahintaan pohjautuva sähkösopimus sekä opiskelijan sähkösopimus.

Kiinteähintainen määräaikainen sähkösopimus on oiva valinta silloin, kun sähkön käyttö on melko tasaista eikä sähkön tarve merkittävästi muutu eri vuorokauden aikoina. Määräaikainen sähkösopimus on tyypillisesti toistaiseksi voimassa olevaa sähkösopimusta edullisempi, mutta siihen asiakas joutuu sitoutumaan määräajaksi, jolloin sähkösopimuksen kilpailutus ei ole mahdollista aina kun sormet kilpailutukselle syyhyävät.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus puolestaan ei sido asiakasta mihinkään määräaikoihin, vaan kyseisen sopimuksen voi kilpailuttaa aina niin halutessaan. Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen hinnat myös seuraavat sähkön markkinahintoja, joten sähkön hintojen laskiessa myös asiakkaan sähkön hinta laskee. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus seuraa markkinahintoja pienellä viivellä, joten sitä ei tule sekoittaa markkinahinta- tai pörssisähköön.

Helenin markkinahintasähkö seuraa nimensä mukaisesti myös sähkön markkinahintoja, mutta nopeammassa vauhdissa ja enemmän vaihdellen kuin toistaiseksi voimassa olevassa sähkösopimuksessa. Markkinahintasähkössä sähkön hinta vaihtelee kuukausittan markkinahinnan mukaan.

Pörssisähkö puolestaan on aina markkinahintaista ja se seuraa sähkön spot-hintoja eli tuntikohtaisia hintoja. Pörssisähkö sopii kotitalouksille, joissa sähkön kulutus on suurta ja suurin sähkön kulutus voidaan säätää osumaan edullisimmille tunneille – joka päivä. Mikäli pörssihintojen seuraaminen on itselle vieras ajatus, mutta sähkön käyttö jakaantuu selkeästi yöhön ja päivään, etenkin sähkölämmitteisten omakotitalojen omistajien kannattaa tutustua Helenin aika- ja kausisähköön.